kindercoaching

In mijn kindercoaching ga ik er van uit dat ieder kind zijn eigen unieke manier heeft van informatie verzamelen, verwerken en reproduceren.

Bij kinderen met leerproblemen blijkt vaak dat de aangeleerde strategie niet zo goed werkt. Wanneer een kind letters omdraait, woorden steeds fout opschrijft, niet goed is in rekenen, tafels niet kan automatiseren, gebrek heeft aan concentratie of chaotisch doet dan zit het hoofd vaak te vol. De kern van het leerprobleem wordt gevormd door een niet handige interne strategie van informatie opbergen en onthouden.

Door de kindercoaching kan ieder kind op zijn eigen unieke manier opnieuw structuur aanbrengen in zijn of haar hoofd. Hierdoor ontstaat rust, balans en ruimte voor nieuwe dingen.

Voor kinderen die een vol hoofd hebben of chaos in hun hoofd, en daarom de goede antwoorden niet meer terug kunnen vinden, is het een succesvolle methode.

In de coaching wordt snel zichtbaar hoe je tot nu toe de informatie hebt verwerkt en de manier waarop jij het hebt opgeslagen. Door de coaching leer je een eigen nieuwe strategie van informatie waarnemen, verwerken, opslaan en reproduceren.  En alles wat je niet meer nodig hebt, kun je gewoon opruimen.

In de coaching pakken we niet alleen letters en cijfers aan, ook emotionele problemen die op het eerste gezicht niets met het leerprobleem te maken hebben kunnen aan de orde komen en worden opgelost. Bedplassen, nagelbijten, angsten, nachtmerries, faalangst, blijven hangen in boosheid, niet goed voor jezelf op kunnen komen, verdriet, zorgen etc. Deze manier van coaching is ook effectief bij faalangst, ADHD, dyslexie, angsten en concentratieproblemen.

Tijdens de coachsessie voor kinderen is het mijn uitgangspunt dat er een ouder of een leerkracht aanwezig is. Coaching is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.

De coaching bestaat uit 3 coachingsgesprekken van één uur over een periode van twee maanden. De investering voor dit traject is € 225,00.