Communicatie speelt in het werk een grote rol. Communicatie binnen een team of bedrijf, als collega’s onderling, met adviseurs, met klanten en opdrachtgevers.
Om het werk op een goede manier met elkaar uit te voeren, goed contact met de klant te hebben en die belangrijke opdracht te krijgen is een goede communicatie belangrijk en noodzakelijk.

Wat is de vraag? Wat heeft de ander nodig? Word ik goed begrepen? Komt mijn boodschap over? Hoe effectiever de communicatie, hoe beter de bedrijfsresultaten en de teamspirit.

Als teamleden zich bewust zijn van het effect van hun eigen communicatie en weten hoe ze kunnen aansluiten bij de communicatie van een ander, dan wordt het mogelijk om anders naar zichzelf en de omgeving te gaan kijken en luisteren. Het resultaat is een beter contact met de ander en…wat is er dan allemaal mogelijk?

Mensen kunnen in teamverband prestaties leveren die ze alleen niet kunnen bereiken. Je moet daarvoor elkaars kracht kennen en benutten. Als medewerkers weten waar hun kracht en talenten liggen en weten hoe ze de kracht en het talent van een ander kunnen benutten, wordt het geheel meer dan de som der delen. Mijn inzet is gericht op echt contact, vertrouwen en samenwerking, met als doel om samen te komen tot verandering, acceptatie en actie.

Wil jij binnen je bedrijf of team ook een training of workshop op het gebied van communicatie, effectiever vergaderen, betere samenwerking, kwaliteiten, een intervisiesessie of teambuilding?

Neem dan contact met mij op voor een passende offerte.

RNA coaching Als je goed kijkt zie je dat alles gekleurd is