Coachtechnieken

In mijn coaching maak ik gebruik van verschillende coachtechnieken, interventies en modellen uit Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), Transactionele Analyse (TA), systemisch werk en de poppetjesmethodiek. Ook werk ik in (team)coaching met DiSC, Drijfveren en Denkstijlen.

NLP

NLP is een methode, ontwikkeld om het gedrag en de overtuigingen van een persoon positief te beïnvloeden en te veranderen.

Werkstress, een druk gezinsleven, slecht slapen, weinig energie en een kort lontje. Een mug wordt al snel een olifant met een ruzie tot gevolg. We kennen allemaal de momenten dat het even niet lukt. Dat je niet goed in je vel zit. Op die momenten ben jij de enige die daar iets in kan veranderen. Jij kan er voor kiezen iets anders te doen, te besluiten en te geloven. Aan de hand van heldere vragen, krijg jij duidelijke antwoorden.

Waar staat NLP voor? NLp staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren

Neuro: via onze zintuigen (voelen, horen, zien, ruiken en proeven) worden signalen van buitenaf omgezet in ervaringen.
Linguïstisch: betekent taalkundig; ervaringen worden omgezet in taal, hoe zeg je dingen.
Programmeren: een mens hanteert oneindig veel bewuste en onbewuste programma’s om dagelijks te kunnen functioneren.

Onze zintuigen vangen prikkels van de buitenwereld op, de hersenen verwerken deze informatie. Dit levert een bepaald gedrag op. Iedereen verwerkt informatie op zijn eigen manier. Ook heb je je eigen rugzak met ervaringen waardoor je informatie op je eigen manier interpreteert. Geen mens is daarin gelijk. Door NLP word je je bewust van hoe jij communiceert en heb je de keuzevrijheid om jouw overtuigingen en programma’s veranderen. Want als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Wil je andere resultaten en effecten? Kies dan eens voor een andere aanpak!

Transactionele Analyse (TA)

Transactionele Analyse (TA) is een praktische theorie over gedrag en communicatie. De modellen en begrippen zijn erg bruikbaar als je jezelf beter wilt begrijpen. TA kan ook worden ingezet om effectiever om te gaan en te communiceren met anderen.
Door persoonlijke ervaringen ontwikkelt iedereen een eigen communicatiestijl. Het resultaat van die communicatiestijl is wat we anderen laten zien en wat zij ervaren in het contact met ons. Transactionele Analyse helpt je bij het bewust worden van de verschillende posities die jij inneemt in jouw communicatie, welke keuzes jij daarin hebt en wat je anders zou kunnen doen.
Jouw manier van communiceren heeft een bepaald effect op de ander. Communicatie heeft betrekking op dat wat de andere persoon van jouw verhaal oppikt en de reactie van de andere persoon daarop. Hoe beter je in staat bent patronen in je eigen gedrag en dat van een ander te herkennen, hoe effectiever jouw communicatie wordt.

Systemisch werk

Systemisch werk gaat ervan uit dat je wordt beïnvloed door de systemen waarvan jij deel uitmaakt. Je eigen familie is zo’n systeem, maar ook de organisatie waarbinnen je werkt, de muziekvereniging, je oude klas, je sportteam of je vriendengroep. Binnen systemen is er balans in geven en nemen, hebben personen een rangorde ten opzichte van elkaar en heeft iedereen een plek. Systemisch werk geeft inzicht in jouw plek in een systeem en je verhouding met de anderen in dat systeem.

Hoe we ons gedragen, wat we belangrijk vinden en wat we geloven over onszelf of de ander. Het heeft allemaal te maken met de systemen waarin we zijn opgegroeid. Drang naar vrijheid, onafhankelijkheid, keuzes maken, kwetsbaar zijn, grenzen stellen of controle behouden. Dingen die je helpen of misschien juist tegenwerken. Je hebt ze vaak onbewust meegenomen in je systemen zoals je relatie, je huidige gezin en je werk. Waarom overkomt jou dat elke keer, lukken dingen niet of doe je dingen telkens op dezelfde manier? Onbewust volg je dan vaak je familiesysteem, je krijgt het als het ware met de paplepel ingeschept.

Systemisch werk is een methode om inzicht te krijgen in jouw eigen plek in een systeem, welk systeem dan ook, en je verhouding met de andere personen in dat systeem. Je ontdekt waar belemmeringen zitten en waarom je steeds opnieuw vervalt in bepaald gedrag dat je belemmert in je ontwikkeling en groei. Dit geeft je de ruimte en de mogelijkheden om je eigen weg te volgen en niet het pad van jouw systeem.

Een organisatieopstelling is een vorm van systemisch werk. Het wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de dynamiek van een organisatie, een team of een individuele werkgerelateerde vraag. Alle thema’s die je tegenkomt rondom werk en organisaties kunnen worden ingebracht, zoals samenwerking, klanten, verandering of professionele ontwikkeling. Lees hier mijn blog over organisatieopstellingen.

RNA coaching tafelopstelling

Eén tafel, een hulpvraag en een kist vol poppetjes en ander beeldmateriaal. Meer is er niet nodig voor een tafelopstelling met de poppetjesmethodiek.

Met het materiaal uit de kist zet jij jouw hulpvraag voor je neer op tafel. Door het neerzetten van de poppetjes, die symbool staan voor verschillende personen, wordt de situatie en de onderlinge verhouding op tafel zichtbaar gemaakt. Jij kijkt op een afstand naar jouw hulpvraag. Dit roept vragen op bij jou, maar ook bij mij. De tafelopstelling dient als een ‘praatplaatje’ en geeft input voor het gesprek.

De tafelopstelling maakt zichtbaar waar jij de focus op legt. Het maakt voelbaar wat de meeste energie vraagt. Het maakt concreet waar het knelt. Door het verkennen van de verschillende mogelijkheden ontstaat er ruimte voor een nieuwe aanpak. Zo ontdek en creëer jij zelf je eigen groeimogelijkheden of oplossing.

Het werken met een tafelopstelling is erg geschikt om inzicht te krijgen in wat er speelt. Een wirwar van gedachten, een situatie die je dwars zit of een complexe relatie met een persoon ontrafelt zich voor je ogen en wordt op slag helder. Het is een eenvoudige, maar krachtige methode om snel tot de kern te komen.

Een tafelopstelling met de poppetjesmethodiek werkt erg goed bij hulpvragen over het verbeteren of verdiepen van jouw relatie met jouw partner, familie of kinderen. Een tafelopstelling is ook erg praktisch in werksituaties, intervisie, teambegeleiding, samenwerking of vraagstukken op het gebied van leidinggeven. Vragen met betrekking tot jezelf worden helder met een tafelopstelling, jouw blokkades, jouw verlangens, jouw valkuilen en jouw kwaliteiten. Het ontvouwt zich voor je ogen. Lees hier mijn blog over tafelopstellingen.

POPtalk

Poptalk is een methode die zich richt op het visualiseren van de belevingswereld van kinderen en/of volwassenen tijdens een gesprek. Dit gebeurt d.m.v. allerlei beeldend materiaal. Denk aan poppetjes van playmobil, duplo of hout. De eigen werkelijkheid wordt in beeld gebracht en dit leidt tot meer inzichten bij de client.Het uitbeelden van gesprekken heeft een enorme meerwaarde in de communicatie.

Tijdens een gesprek wordt er meestal een beroep gedaan op de verbale vermogens. Met POPtalk echter, wordt er gebruik gemaakt van beeldtaal. Er wordt dus een beroep gedaan op de verbeeldende vermogens. En dat is nu precies waar beelddenkers goed in zijn! Als (gesproken) taal niet je voornaamste communicatiemiddel is, is beeldende ondersteuning in het gesprek heel erg fijn. Pictogrammen, plaatjes, gebaren en tekeningen zijn middelen die al regelmatig gebruikt worden ter ondersteuning van een gesprek. Maar POPtalk biedt meer. Door een situatie neer te laten zetten met POPtalk wordt het mogelijk om in korte tijd inzicht te krijgen in wat iemand heeft beleefd, hoe hij dat heeft ervaren, wanneer één en ander heeft plaatsgevonden en waar hij of zij eventueel tegenaan is gelopen. Ook wordt het zoeken naar een oplossing een stuk eenvoudiger!

DISC gedragsanalyse

Een DISC gedragsanalyse geeft je inzicht in de verschillende typen gedragsstijlen die er zijn. Je krijgt inzicht in je eigen gedragsstijl en hoe je overkomt op anderen. Maar ook wat je kan doen om aan te sluiten bij een andere gedragsstijl om zo je eigen effectiviteit te vergroten. Een DISC analyse geeft inzicht in hoe je de dingen doet, hoe je communiceert, wat je kwaliteiten, mogelijke valkuilen en ontwikkelpunten zijn.

Met een DISC analyse krijg je goed inzicht in jouw persoonlijke basis- en responsgedragsstijl. De basisgedragsstijl geeft weer welk gedrag je vertoont onder normale omstandigheden en onder druk. Het responsgedrag geeft weer welk gedrag je laat zien in je werkomgeving of in een andere door jou gekozen situatie of omgeving.

Drijfverenanalyse

DISC gaat niet in op het waarom je doet wat je doet en wat jou innerlijk motiveert. Dat maakt een drijfverenanalyse juist inzichtelijk. Drijfveren zijn belangrijk voor het ervaren van plezier, energie en een voldaan gevoel. Door inzicht in je drijfveren weet je wat je nodig hebt om goed te kunnen functioneren in je werk. Welke taken jouw energie geven en waarom bepaalde werkzaamheden jou juist een berg energie kosten en je uiteindelijk afhaakt.

Een drijfverenanalyse brengt de voor jou meest belangrijke innerlijke motivatoren in kaart. Dit wordt gedaan aan de hand van zes verschillende drijfveren. Het geeft inzicht in waarom je bepaalde dingen juist wel of juist niet doet en wat jou motiveert. Als jij je drijfveren kwijt kan in je werk, dan zet je makkelijker een stap extra voor jouw team of organisatie.

Denkstijlen

Denkstijlen zijn patronen in denken, voelen en doen. Ze kleuren ons handelen, onze keuzes en onze voorkeuren. Ze organiseren de manier waarop we situaties ervaren en de manier waarop we vervolgens reageren. Een denkstijl wordt zichtbaar als je iets zegt, denkt of doet. Iemand anders kan het waarnemen door jouw gedrag of horen aan de woorden die je gebruikt.

Er zijn 19 denkstijlen. Een denkstijl bestaat uit twee uitersten, bijvoorbeeld bereiken of vermijden. Een ander voorbeeld van een denkstijl is globaal of gedetailleerd. Je hebt altijd meer of minder van beide kanten van de denkstijl in je en je kunt ze dus beide inzetten.

Door je persoonlijkheid, en de waarden & normen die voor jou belangrijk zijn, heb je vaak een voorkeur.

Welke set van denkstijlen je inzet is ook afhankelijk van de context. Zo zul je privé andere denkstijlen inzetten dan bijvoorbeeld op het werk. Als de context overeenkomt met jouw denkstijlvoorkeuren dan wordt het krachtiger dan wanneer het niet kloppend is. Een werkomgeving die passend is bij jouw denkstijlvoorkeuren, haalt het beste in jou naar boven.

Inzicht in denkstijlen helpt verklaren hoe een persoon informatie interpreteert. Het wordt duidelijker hoe iemand keuzes maakt in een bepaalde situatie en wat iemand belangrijk vindt en motiveert. Dat zet aan tot betere communicatie en efficiëntere samenwerking.

Wanneer je je eigen denkstijlen gaat onderzoeken herken je je kwaliteiten. Je begrijpt beter wat jou activeert, maar ook wat jouw ontwikkelpunten zijn. Wat zou er nóg beter kunnen gaan?