RNAcoaching

Wat kan persoonlijke coaching je opleveren?

• Aan het roer staan van je eigen leven en er (meer) structuur in aanbrengen
• Een beter contact met de mensen om je heen
• Duidelijk je grenzen aangeven en tijdig nee zeggen
• Effectiever zijn
• Weer ruimte in je hoofd in plaats van drukte en chaos
• Angst en onzekerheid omzetten in kracht en zelfvertrouwen
• Het verleggen van grenzen door een heldere focus
• Persoonlijke groei en ontwikkeling

Hoe gaat de coaching in zijn werk?

Persoonlijke coaching start met een kennismakingsgesprek. We bepalen daarin samen de coachingsvraag en de gewenste resultaten. We stemmen verwachtingen op elkaar af. Vervolgens gaan we aan de slag, waarbij de gewenste resultaten het uitgangspunt vormen.

We benaderen de coachingsvraag zowel geassocieerd (je staat in de situatie) als gedissocieerd (je staat buiten de situatie en kijkt van een afstand naar jezelf). Dit levert jou andere inzichten en nieuwe mogelijkheden op. Aan de hand van heldere vragen krijg jij duidelijke antwoorden.

In de gesprekken zijn jouw ervaringen het vertrekpunt. We bespreken die ervaringen en kijken welke andere keuzes en gedragingen ervoor zorgen dat je effectiever en plezieriger met situaties kunt omgaan.

We besteden aandacht aan de ontwikkelingen die worden doorgemaakt en benoemen zaken die nog niet zo goed gaan. We werken aan de hand van verschillende methodieken en vaak met concrete opdrachten.

Het aantal coachsessies is afhankelijk van jouw vraag. Voor het beste resultaat ga ik uit van een gemiddeld aantal van 4 tot 5 sessies. Het tarief voor een coachsessie is €85,-  per sessie van een uur.

We ronden de coaching af met een eindgesprek waarbij we terugkijken op het doorlopen traject en de opgedane ervaringen samenvatten.

Mijn coaching is op basis van wederzijds commitment, waarbij het beste uit jezelf halen centraal staat.

In mijn coaching en trainingen gebruik ik verschillende coachtechnieken, interventies en modellen uit het Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), de Transactionele Analyse (TA) en Systemisch werk. Op de pagina “methode” staat meer uitleg over deze begrippen.